0909.106.508

Trang chủ / Khóa Học Kinh Doanh (Trang 2)

Khóa Học Kinh Doanh

Khóa Học “Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng ” [ 300k ]

lắng nghe bằng cả con tim

Khóa Học ” Kỹ năng giao tiếp trong bán hàng ” được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Lê Kim Tú: Co-Founder VUTAMILK Corporation Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 300.000  Thông tin giảng viên GIỚI THIỆU KHÓA HỌC Có …

Xem thêm

Khóa Học “Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục ” [250k]

telesa;es chuyên sâu cho lĩnh vực giáo dục

Khóa Học “Telesales chuyên sâu cho lĩnh vực Giáo dục ” được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Trần Quang Minh: Chủ tịch HĐQT Salesmaster Vietnam Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 250.000  Thông tin giảng viên GIỚI THIỆU …

Xem thêm

Khóa Học “Kỹ năng phục vụ khách mua và khách bán” [600k]

Kỹ năng phục vụ khách mua và khách bán

Khóa Học “Kỹ năng phục vụ khách mua và khách bán“ được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: ThS Vương Anh Kiệt: Chuyên gia Bất Động Sản Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 600.000  Thông tin giảng viên …

Xem thêm

Khóa Học “Huy động vốn khởi nghiệp”  [300k]

Huy Động Vốn

Khóa Học “Huy động vốn khởi nghiệp“ được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Nguyễn Quốc Trung: Diễn giả – CEO của tập đoàn M.O.V.E Đăng ký ngay hôm nay nhận ngay khuyến mãi khóa học chỉ còn 300.000  Thông tin giảng viên GIỚI THIỆU …

Xem thêm

Khóa Học “kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao” [400k]

công thức đỉnh cao bán hàng

Khóa Học “Công thức vàng dành cho kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao” được Chuyên gia dày dạng kinh nghiệm hiện nay trực tiếp đứng lớp giảng dạy: Trịnh Minh Thảo: Giám đốc Dự án “Nâng cao Năng lực bán hàng” (SSP) tại MB Bank Đăng ký ngay hôm nay …

Xem thêm